Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

 

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng nhập cho những lần sau

 
 

Các bước thực hiện:

 
  1. Nhập SỐ ĐIỆN THOẠI đã đăng ký học tại VUS.

     
  2. Nhập thông tin chính xác để kích hoạt tài khoản.

     
  3. Nhập MÃ XÁC THỰC và TẠO MẬT KHẨU sử dụng cho lần đăng nhập tiếp theo.

Học viên VUS

Đăng nhập trên điện thoại

Tải ứng dụng và đăng nhập để luôn được cập nhật thông tin mới nhất từ VUS