Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng nhập cho những lần sau

Các bước thực hiện:

  • Nhập số điện thoại đăng ký học tại VUS.
  • Nhập thông tin chính xác để kích hoạt tài khoản.
  • Hệ thống kiểm tra nếu thông tin hợp lệ, SMS có chứa MÃ XÁC THỰC (OTP) sẽ gửi tới số điện thoại vừa khai báo.
  • Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại để nhận MÃ XÁC THỰC.
  • Nhập MÃ XÁC THỰC nhận được, hệ thống sẽ yêu cầu bạn TẠO MẬT KHẨU sử dụng cho lần đăng nhập tiếp theo.
Đăng nhập trên website

phone_iphoneĐăng nhập trên điện thoại

Tải ứng dụng và đăng nhập để luôn được cập nhật thông tin mới nhất từ VUS