Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng nhập cho những lần sau

Các bước thực hiện:

1
Nhập số điện thoại đã đăng ký học tại VUS.
2
Nhập thông tin chính xác để kích hoạt tài khoản.
3
Hệ thống kiểm tra nếu thông tin hợp lệ, SMS có chứa MÃ XÁC THỰC (OTP) sẽ gửi tới số điện thoại vừa khai báo.
4
Nhập MÃ XÁC THỰC nhận được, hệ thống sẽ yêu cầu bạn TẠO MẬT KHẨU sử dụng cho lần đăng nhập tiếp theo.

Đăng nhập trên website

phone_iphoneĐăng nhập trên điện thoại

Tải ứng dụng và đăng nhập để luôn được cập nhật thông tin mới nhất từ VUS