Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng nhập cho những lần sau

Các bước thực hiện:

1
Nhập số điện thoại đã đăng ký học tại VUS.
2
Nhập thông tin chính xác để kích hoạt tài khoản.
3
Hệ thống kiểm tra nếu thông tin hợp lệ, SMS có chứa MÃ XÁC THỰC (OTP) sẽ gửi tới số điện thoại vừa khai báo.
4
Nhập MÃ XÁC THỰC nhận được, hệ thống sẽ yêu cầu bạn TẠO MẬT KHẨU sử dụng cho lần đăng nhập tiếp theo.

Đăng nhập trên website

Đăng nhập trên điện thoại

Tải ứng dụng và đăng nhập để luôn được cập nhật thông tin mới nhất từ VUS