Tải ứng dụng phù hợp
với điện thoại của bạn

03 bước dễ dàng
để bắt đầu

  1. Nhập SỐ ĐIỆN THOẠI đã đăng ký học tại VUS.

     
  2. Nhập thông tin chính xác để kích hoạt tài khoản.

     
  3. Nhập MÃ XÁC THỰC nhận được, hệ thống sẽ yêu cầu bạn TẠO MẬT KHẨU sử dụng cho lần đăng nhập tiếp theo.